Betyg: 4

Dagens spel är spelet Smallworld. Det är ett typiskt "erövra världen"-spel, som risk och liknande, men med några intressanta twister. Det rike man spelar är en kombination av en fantasy-ras och en egenskap eller ett yrke. Jag spelade exempelvis Ghoul Seafarers nu senast (gengångar-sjömän, fritt översatt).

Ras och yrke/egenskap slumpas ut, och ger en del intressanta kombinationer. Dessutom, förr eller senare har man expanderat sitt rike så långt man kan. Då låter man det tyna bort och istället väljer man en ny kombination enligt samma princip som när man börjar spelet. Under ett parti spelar man alltså flera olika riken efter varandra, och ska samla på sig så många segerpoäng man kan under tiden. På det hela taget var det här ett spel som var lätt att komma in i rent regelmässigt, även om det var lite ovant att tänka sig att man bara kunde överge sitt rike och börja på nytt. Jag ger det en 4, med reservation för att det bara spelats en gång. Det fungerar också bra att spela med vänner och familj om de bara är de minsta spelintresserade.